Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Մանուէլ Վարդանյան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց

Երկարօրյա ծառայություն – օգտվում եմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) – երկկողմանի

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  

անգլերեն, ռուսերեն:

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – մաթեմատիկա

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – շախմատ, կիթառ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *